Xác định nồng độ các chất  thiết yếu trong bể cá nước biển

Bộ thử nghiệm Tropic Marin Compact Lab bao gồm tất cả các thử nghiệm quan trọng để xác định nhanh chóng và chính xác các chất có trong nước. Giá trị pH, độ kiềm, nồng độ phốt phát, hàm lượng nitrit và nitrat cũng như nồng độ amoniac của nước ảnh hưởng đến sức khỏe của cá và động vật không xương sống trong bể cá nước biển. Với bộ kiểm tra này giúp chúng ta có thể xác định nồng độ các chất đó và đưa ra giải pháp hợp lý giúp cho các loài trong bể cá có môi trường sống tốt nhất.

Sản phẩm gồm có:

 1. Bộ test pH : TROPIC MARIN PH-TEST
 2. Bộ test KH : TROPIC MARIN KH/ALKALINITY-TEST
 3. Bộ test PO4 : TROPIC MARIN PHOSPHAT-TEST
 4. Bộ test NO3/NO2 : TROPIC MARIN NITRIT/NITRAT-TEST 
 5. Bộ test NH3/NH4 : NH3/NH4 Test

Nhấn vào link để xem hướng dẫn sử dụng của từng loại.

Thông tin về sản phẩm

 • Để xác định các thông số nước thiết yếu trong bể cá biển
 • Với kiểm tra pH cho khoảng. 100 lần
 • Với kiểm tra KH / độ kiềm cho khoảng. 100 lần
 • Với xét nghiệm phốt phát cho khoảng. 50 lần
 • Với thử nghiệm nitrite / nitrate cho khoảng. 50 lần
 • Với xét nghiệm amoni / ammoniac cho khoảng. 50 lần

 

Bài viết liên quan

Tropic Marin pH-TEST xác định nồng độ pH trong bể cá biển

Xác định nồng độ pH trong bể cá biển Giá trị pH cho biết mức độ axit và bazơ có trong dung dịch. Nước tinh khiết là trung tính và có giá trị pH là 7. Nếu các thành phần axit vượt trội hơn các thành phần kiềm, giá trị pH giảm (pH <7), nếu

[Chi tiết..]

TROPIC MARIN NITRIT/NITRAT-TEST Xác định nồng độ NO2/NO3 trong bể cá biển

Xác định độ chính xác cao  nồng độ nitrit và nitrat trong bể cá biển Các ion nitrate (NO3-) được hình thành từ amoni (NH4 +) là sản phẩm cuối cùng của quá trình nitrate hóa. Nitrite (NO2-), đặc biệt độc hại đối với các loài cá, được tạo ra trong giai đoạn đầu tiên

[Chi tiết..]

TROPIC MARIN KH/ALKALINITY-TEST PROFESSIONAL Xác định chính xác độ kiềm (KH) trong bể cá

Xác định chính xác độ kiềm (KH) Độ cứng cacbonat (KH) hoặc độ kiềm của mẫu nước đặc trưng cho khả năng đệm, tức là khả năng duy trì giá trị pH của nước. Có nhiều thuật ngữ trong hóa học nước để mô tả khả năng đệm với các định nghĩa khác nhau. Thuật

[Chi tiết..]

Tropic Marine Phosphate-Test Professional Xác định nồng độ phosphate trong bể cá biển

Xác định nồng độ phosphate với độ chính xác cao. Phốt phát (PO43-) là chất dinh dưỡng quan trọng cho tất cả các loại thực vật và rất quan trọng đối với quá trình chuyển hóa năng lượng của mọi tế bào sống. Phốt phát được giải phóng vào nước hồ cá thông qua thực

[Chi tiết..]