Thông tin về sản phẩm
• Phạm vi đo: 0,02 – 3,0 mg / l (ppm)
• Độ chính xác: 0,03 mg / l (ppm)
• Để xác định nồng độ tổng amoni / amoniac trong hồ
• Tổng giá trị NH 3 được hiển thị trong biểu đồ
• Đủ cho khoảng 50 lần đo

Amoniac – Lên đến 50 lần đo

Xác định tổng nồng độ amoni / amoniac:

  1. Lắc chai nhỏ giọt trước khi sử dụng!
  2. Rửa sạch cuvette thủy tinh bằng nước máy và sau đó vài lần với nước hồ cá.
  3. Đổ đầy cuvette thủy tinh bằng chính xác 5 ml nước hồ cá bằng ống tiêm định lượng.
  4. Bây giờ thêm 10 giọt thuốc thử A vào mẫu nước, đóng cuvet thủy tinh bằng nút đậy và lắc nhẹ dung dịch.
  5. Sau đó thêm 5 giọt thuốc thử B vào cuvet thử nghiệm; lắc nhẹ cái cốc thủy tinh một lần nữa và đặt nó sang một bên.
  6. Sau khoảng 1 phút thời gian phát triển, thêm 1 muỗng thuốc thử C (bột), lắc nhẹ cuvette thủy tinh và sau đó đặt nó sang một bên.
  7. Sau 5 phút thời gian phát triển, đặt cuvette thủy tinh vào các vòng tròn bên trong màu trắng của thẻ màu và so sánh nó với trường màu xung quanh. Để làm điều này, nhìn vào cuvette mở từ trên cao. Di chuyển mẫu trên thẻ màu cho đến khi cuvette và trường màu khớp chính xác. Một chút mây trong mẫu nước muối sẽ không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.
  8. Lưu ý giá trị tổng nồng độ đo được trong trường màu có liên quan. Nếu màu sắc không khớp chính xác, giá trị trung gian có thể được ước tính.
  9. Rửa sạch cuvette thủy tinh và muỗng đo kỹ bằng nước máy sau quá trình đo.
Bài viết liên quan

Tropic Marine COMPACT LAB – 5 trong 1 bộ test các chất thiết yếu trong bể cá

Xác định nồng độ các chất  thiết yếu trong bể cá nước biển Bộ thử nghiệm Tropic Marin Compact Lab bao gồm tất cả các thử nghiệm quan trọng để xác định nhanh chóng và chính xác các chất có trong nước. Giá trị pH, độ kiềm, nồng độ phốt phát, hàm lượng nitrit và

[Chi tiết..]

Tropic Marin pH-TEST xác định nồng độ pH trong bể cá biển

Xác định nồng độ pH trong bể cá biển Giá trị pH cho biết mức độ axit và bazơ có trong dung dịch. Nước tinh khiết là trung tính và có giá trị pH là 7. Nếu các thành phần axit vượt trội hơn các thành phần kiềm, giá trị pH giảm (pH <7), nếu

[Chi tiết..]

TROPIC MARIN NITRIT/NITRAT-TEST Xác định nồng độ NO2/NO3 trong bể cá biển

Xác định độ chính xác cao  nồng độ nitrit và nitrat trong bể cá biển Các ion nitrate (NO3-) được hình thành từ amoni (NH4 +) là sản phẩm cuối cùng của quá trình nitrate hóa. Nitrite (NO2-), đặc biệt độc hại đối với các loài cá, được tạo ra trong giai đoạn đầu tiên

[Chi tiết..]

TROPIC MARIN KH/ALKALINITY-TEST PROFESSIONAL Xác định chính xác độ kiềm (KH) trong bể cá

Xác định chính xác độ kiềm (KH) Độ cứng cacbonat (KH) hoặc độ kiềm của mẫu nước đặc trưng cho khả năng đệm, tức là khả năng duy trì giá trị pH của nước. Có nhiều thuật ngữ trong hóa học nước để mô tả khả năng đệm với các định nghĩa khác nhau. Thuật

[Chi tiết..]

Tropic Marine Phosphate-Test Professional Xác định nồng độ phosphate trong bể cá biển

Xác định nồng độ phosphate với độ chính xác cao. Phốt phát (PO43-) là chất dinh dưỡng quan trọng cho tất cả các loại thực vật và rất quan trọng đối với quá trình chuyển hóa năng lượng của mọi tế bào sống. Phốt phát được giải phóng vào nước hồ cá thông qua thực

[Chi tiết..]