ỐNG NƯỚC SANKING

 • Còn hàng

  250.000

  Keo dán ống nước PVC chuyên dụng – Sanking

  Keo dán ống nước PVC-U chuyên dụng siêu dính cao cấp của hãng Sanking
  250.000
 • Còn hàng

  14.000

  Nối chuyển bậc 50mm/32mm Sanking

  Nối chuyển bậc 50mm/32mm Sanking
  14.000
 • Còn hàng

  14.000

  Nối chuyển bậc 50mm/40mm Sanking

  Nối chuyển bậc 50mm/40mm Sanking
  14.000
 • Còn hàng

  14.000

  Nối chuyển bậc 50mm/25mm Sanking

  Nối chuyển bậc 50mm/25mm Sanking
  14.000
 • Còn hàng

  14.000

  Nối chuyển bậc 50mm/20mm Sanking

  Nối chuyển bậc 50mm/20mm Sanking
  14.000
 • Còn hàng

  12.000

  Nối chuyển bậc 40mm/32mm Sanking

  Nối chuyển bậc 40mm/32mm Sanking
  12.000
 • Còn hàng

  12.000

  Nối chuyển bậc 40mm/25mm Sanking

  Nối chuyển bậc 40mm/25mm Sanking
  12.000
 • Còn hàng

  12.000

  Nối chuyển bậc 40mm/20mm Sanking

  Nối chuyển bậc 40mm/20mm Sanking
  12.000
 • Còn hàng

  9.000

  Nối chuyển bậc 32mm/25mm Sanking

  Nối chuyển bậc 32mm/25mm Sanking
  9.000
 • Còn hàng

  9.000

  Nối chuyển bậc 32mm/20mm Sanking

  Nối chuyển bậc 32mm/20mm Sanking
  9.000
 • Còn hàng

  6.000

  Nối chuyển bậc 25mm/20mm Sanking

  Nối chuyển bậc 25mm/20mm Sanking
  6.000
 • Còn hàng

  45.000

  Reducing Coupling khớp nối chuyển bậc 50mm/20mm Sanking

  Reducing Coupling khớp nối chuyển bậc 50mm/20mm Sanking
  45.000
 • Còn hàng

  45.000

  Reducing Coupling khớp nối chuyển bậc 50mm/25mm Sanking

  Reducing Coupling khớp nối chuyển bậc 50mm/25mm Sanking
  45.000
 • Còn hàng

  45.000

  Reducing Coupling khớp nối chuyển bậc 50mm/32mm Sanking

  Reducing Coupling khớp nối chuyển bậc 50mm/32mm Sanking
  45.000
 • Còn hàng

  46.000

  Reducing Coupling khớp nối chuyển bậc 50mm/40mm Sanking

  Reducing Coupling khớp nối chuyển bậc 50mm/40mm Sanking
  46.000
 • Còn hàng

  25.000

  Reducing Coupling khớp nối chuyển bậc 40mm/20mm Sanking

  Reducing Coupling khớp nối chuyển bậc 40mm/20mm Sanking
  25.000