VI SINH VÀ THỨC ĂN VI SINH

 • Còn hàng

  1.900.000

  CONTINUUM AQUATICS Bacter Clean M (2000ml)- Vi sinh làm sạch và chống rêu tảo cho bể nước mặn

  Vi sinh làm sạch và chống rêu tảo cho bể nước mặn
  1.900.000
 • Còn hàng

  1.200.000

  CONTINUUM AQUATICS Bacter Clean M (1000ml)- Vi sinh làm sạch và chống rêu tảo cho bể nước mặn

  Vi sinh làm sạch và chống rêu tảo cho bể nước mặn
  1.200.000
 • Còn hàng

  650.000

  CONTINUUM AQUATICS Bacter Clean M (500ml)- Vi sinh làm sạch và chống rêu tảo cho bể nước mặn

  Vi sinh làm sạch và chống rêu tảo cho bể nước mặn
  650.000
 • Còn hàng

  350.000

  CONTINUUM AQUATICS Bacter Clean M (250ml)- Vi sinh làm sạch và chống rêu tảo cho bể nước mặn

  Vi sinh làm sạch và chống rêu tảo cho bể nước mặn
  350.000
 • Còn hàng

  250.000

  TROPIC MARIN NITRIBIOTIC 25ML – VI SINH PROBIOTIC VÀ NITRAT HÓA CHO HỒ CÁ NƯỚC MẶN VÀ NƯỚC NGỌT

  Sự kết hợp giữa vi khuẩn sinh học và nitrat hóa trong một chế phẩm, giúp tăng cường khả năng phòng vệ miễn dịch của cá, tôm và cải thiện…
  250.000
 • Còn hàng

  250.000

  KORALLEN-ZUCHT ZEOSTART3 10ML – THỨC ĂN CHO VI SINH

  Sản phẩm cân bằng sinh học cho bể cá. Dinh dưỡng cho vi khuẩn có ích. Giảm nitrat, phốt phát, nitrit và các chất độc trong bể cá
  250.000
 • -10%

  Còn hàng

  2.615.000 2.353.000

  KORALLEN-ZUCHT ZEOFOOD PLUS 500ML – THỨC ĂN CHO SAN HÔ

  Tăng màu sắc cho san hô thông qua chăm sóc sinh học!
  2.615.000 2.353.000
 • Còn hàng

  1.290.000

  KORALLEN-ZUCHT ZEOFOOD PLUS 250ML – THỨC ĂN CHO SAN HÔ

  Tăng màu sắc cho san hô thông qua chăm sóc sinh học!
  1.290.000
 • Còn hàng

  790.000

  KORALLEN-ZUCHT ZEOFOOD PLUS 100ML – THỨC ĂN CHO SAN HÔ

  Tăng màu sắc cho san hô thông qua chăm sóc sinh học!
  790.000
 • Còn hàng

  410.000

  KORALLEN-ZUCHT ZEOFOOD PLUS 50ML – THỨC ĂN CHO SAN HÔ

  Tăng màu sắc cho san hô thông qua chăm sóc sinh học!
  410.000
 • Còn hàng

  250.000

  KORALLEN-ZUCHT ZEOFOOD PLUS 10ML – THỨC ĂN CHO SAN HÔ

  Tăng màu sắc cho san hô thông qua chăm sóc sinh học!
  250.000
 • Còn hàng

  1.550.000

  KORALLEN-ZUCHT ZEOSTART 3 500ML – THỨC ĂN CHO VI SINH

  Sản phẩm cân bằng sinh học cho bể cá. Giảm nitrat, phốt phát, nitrit và các chất độc trong bể cá
  1.550.000
 • Còn hàng

  930.000

  KORALLEN-ZUCHT ZEOSTART 3 250ML – THỨC ĂN CHO VI SINH

  Sản phẩm cân bằng sinh học cho bể cá. Giảm nitrat, phốt phát, nitrit và các chất độc trong bể cá
  930.000
 • Còn hàng

  465.000

  KORALLEN-ZUCHT ZEOSTART 3 100ML – THỨC ĂN CHO VI SINH

  Sản phẩm cân bằng sinh học cho bể cá. Giảm nitrat, phốt phát, nitrit và các chất độc trong bể cá
  465.000
 • Còn hàng

  1.600.000

  KORALLEN-ZUCHT ZEOBAK 50ML – VI SINH CHO BỂ CÁ BIỂN

  Các giải pháp vi sinh vật thiết yếu cho một hệ sinh vật khỏe mạnh, cân bằng và hiệu quả trong một bể.
  1.600.000
 • Còn hàng

  385.000

  KORALLEN-ZUCHT ZEOBAK 10ML – VI SINH CHO BỂ CÁ BIỂN

  Các giải pháp vi sinh vật thiết yếu cho một hệ sinh vật khỏe mạnh, cân bằng và hiệu quả trong một bể.
  385.000