TEST KITS

 • Còn hàng

  150.000

  DUNG DỊCH HIỆU CHỈNH ỐNG NHÒM ĐO MẶN CONTINUUM AQUATICS (USA)

  DUNG DỊCH HIỆU CHỈNH ỐNG NHÒM ĐO MẶN (KHÚC XẠ KẾ) 60ML
  150.000
 • Còn hàng

  650.000

  TROPIC MARIN Nitrit/Nitrat Professional Test – BỘ TEST NỒNG ĐỘ NO2/NO3 NƯỚC MẶN

  Để xác định nồng độ nitrit / nitrat trong bể cá với độ chính xác cao.
  650.000
 • Còn hàng

  750.000

  TROPIC MARIN Kalium-Test Professional – TEST NỒNG ĐỘ KALI NƯỚC MẶN

  Xác định độ chính xác cao nồng độ kali trong nước mặn
  750.000
 • Còn hàng

  800.000

  TROPIC MARIN Calcium/Magnesium Professional – TEST NỒNG ĐỘ CA/MG NƯỚC MẶN

  Xác đinh nồng độ Canxi và Magie trong bể cá biển
  800.000
 • Còn hàng

  500.000

  TROPIC MARIN Phosphat-Test Professional – TEST NỒNG ĐỘ PO4 NƯỚC MẶN

  Xác định nồng độ phosphate với độ chính xác cao.
  500.000
 • Còn hàng

  500.000

  TROPIC MARIN KH/Alkalinity-Test Professional – TEST NỒNG ĐỘ KH NƯỚC MẶN

  Xác định chính xác độ kiềm (KH) của bể cá biển
  500.000
 • Hết hàng

  400.000

  TROPIC MARIN Nitrit/Nitrat-Test – BỘ TEST NỒNG ĐỘ NO2/NO3 NƯỚC MẶN

  Để xác định nồng độ nitrit / nitrat trong bể cá
  400.000
 • Còn hàng

  400.000

  TROPIC MARIN Phosphat-Test – BỘ TEST NỒNG ĐỘ PO4 NƯỚC MẶN

  Xác định nồng độ phốt phát trong hồ
  400.000
 • Hết hàng

  300.000

  TROPIC MARIN KH/Alkalinity-Test – BỘ TEST NỒNG ĐỘ KH NƯỚC MẶN

  Xác định độ kiềm trong bể cá
  300.000
 • Còn hàng

  300.000

  TROPIC MARIN pH-Test – BỘ TEST NỒNG ĐỘ PH NƯỚC MẶN

  Xác định giá trị pH trong hồ bể cá biển
  300.000
 • Hết hàng

  840.000

  KORALLEN-ZUCHT POTASSIUM TEST KIT

  Test K cho bể cá cảnh biển
  840.000
 • Hết hàng

  1.350.000

  TROPIC MARIN COMPACT LAB – BỘ TEST 5 CHỈ TIÊU

  Bộ phòng thí nghiệm nhỏ gọn của Tropic Marin. Để xác định các thông số nước quan trọng của hồ cá nước biển
  1.350.000
 • Còn hàng

  450.000

  Bộ đo nồng độ PO4 hồ cá cảnh biển – Test Salifert PO4

  Bộ đo nồng độ PO4 hồ cá cảnh – Test Salifert PO4 Bộ test Salifert PO4 kiểm tra nhanh chóng chưa đầy 5 giây có kết quả và độ chính…
  450.000
 • Còn hàng

  450.000

  Bộ đo nồng độ Ma-giê cho hồ cá cảnh biển – Salifert Magnesium Test

  Bộ đo nồng độ Ma-giê cho hồ cá cảnh biển – Salifert Magnesium Test Bộ test Salifert Magie rất dễ sử dụng với kết quả chính xác nhất, có thể…
  450.000
 • Còn hàng

  420.000

  Bộ đo nồng độ NO3 cho hồ cá cảnh biển – Salifert Nitrate Test

  Bộ đo nồng độ NO3 cho hồ cá cảnh – Salifert Nitrate Test Bộ test Salifert NO3 rất dễ sử dụng với kết quả chính xác nhất, có thể sử…
  420.000
 • Còn hàng

  420.000

  Bộ đo nồng độ Canxi cho hồ cá cảnh biển – Salifert Calcium Test

  Bộ đo nồng độ Canxi cho hồ cá cảnh – Salifert Calcium Test Bộ test Salifert Canxi rất dễ sử dụng với kết quả chính xác nhất, có thể sử…
  420.000