PROBIOTIX – PROBIDIO VI SINH CHO BỂ CÁ NƯỚC MẶN 30 ỐNG

Mã sản phẩm: probiotix-probidio-vi-sinh-cho-be-ca-nuoc-man-30-ong

Hoạt động của Probiotic làm phong phú đa dạng sinh học của các chủng có trong bể cá biển và củng cố hiệu quả của quá trình lọc sinh học.

Tương thích với tất cả các nhãn hiệu muối trên thị trườn

Còn hàng

790.000

Số lượng:

Vi khuẩn đặc trưng cho nước biển, PROBIOTIX nhanh chóng khởi tạo vi sinh trong bể.

Hoạt động của Probiotic làm phong phú đa dạng sinh học của các chủng có trong bể cá biển và củng cố hiệu quả của quá trình lọc sinh học.

Tương thích với tất cả các nhãn hiệu muối trên thị trường, hoạt động của PROBIOTIX được đảm bảo nhờ được đóng gói trong một ống thuốc.

Nên sử dụng nó cùng với BIODIGEST.

PROBIOTIX chứa các chủng vi khuẩn nitrat hóa có hoạt động bổ sung và đồng nhất với vi khuẩn BIODIGEST.

Kiểm soát hoàn hảo giai đoạn nitrat hóa, điều cần thiết để có được chất lượng nước tối ưu trong bể cá.

PROBIOTIX củng cố giai đoạn thiết yếu này của chu trình nitơ bằng cách đưa vào các chủng khác với chủng BIODIGEST, do đó làm tăng của các chủng vi khuẩn hữu ích trong bể nuôi.

Sử dụng: 1 ống cho 50L nước.

https://jateng.kemenkumham.go.id/media/ciobet88/