TROPIC MARIN Nitrit/Nitrat-Test – BỘ TEST NỒNG ĐỘ NO2/NO3 NƯỚC MẶN

Mã sản phẩm: tropic-marin-nitrit-nitrat-test-bo-test-nong-do-no2-no3-nuoc-man

Để xác định nồng độ nitrit / nitrat trong bể cá

Hết hàng

Thông tin sản phẩm

• Phạm vi đo: NO2:  0 – 2,0 mg / L (ppm)
• Phạm vi đo: NO3:  0,5 – 50 mg / L (ppm)
• Độ chính xác: NO 2 0,02 mg / L
• Độ chính xác: NO 3 0,5 mg / L
• Để xác định nồng độ nitrit / nitrat trong bể cá
• Đủ cho khoảng 50 lần đo

Nitrite / Nitrate – Tối đa 50 Lần đo

Xác định nồng độ nitrite (NO2):

 1. Lắc chai nhỏ giọt trước khi sử dụng!
 2. Rửa sạch cuvette thủy tinh bằng nước máy và sau đó vài lần với nước hồ cá.
 3. Đổ đầy cuvette thủy tinh bằng chính xác 5 ml nước hồ cá bằng ống tiêm định lượng.
 4. Thêm 5 giọt thuốc thử thử A, đóng cuvet thủy tinh bằng nút đậy và lắc nhẹ dung dịch.
 5. Thêm 2 giọt thuốc thử C, đóng cuvet thủy tinh một lần nữa và lắc nhẹ.
 6. Sau 3 phút thời gian phát triển, đặt cuvette thủy tinh lên các vòng tròn màu trắng của thẻ màu nitrite và so sánh nó với các trường màu đối lập theo điều kiện ánh sáng ban ngày. Để làm điều này, nhìn vào cuvette mở từ trên cao. Di chuyển mẫu trên thẻ màu cho đến khi cuvette và trường màu khớp chính xác. Nếu màu sắc không khớp chính xác, giá trị trung gian có thể được ước tính.
 7. Đọc giá trị nitrite đo được trong trường màu có liên quan.

Xác định mức độ nitrat (NO3):

 1. Lắc chai nhỏ giọt trước khi sử dụng!
 2. Rửa sạch cuvette thủy tinh bằng nước máy và sau đó vài lần với nước hồ cá.
 3. Đổ đầy cuvette thủy tinh bằng chính xác 5 ml nước hồ cá bằng ống tiêm định lượng.
 4. Thêm 10 giọt thuốc thử A, đóng cuvet thủy tinh bằng nút đậy và lắc nhẹ dung dịch.
 5. Lắc chai bằng thuốc thử B mạnh mẽ theo hướng nằm ngang trong khoảng. 30 giây (thuốc thử phải được lắc đều). Sau đó thêm 10 giọt thuốc thử B, đóng cuvet lại, lắc nhẹ và đặt nó sang một bên.
 6. Sau 3 phút thời gian phát triển, thêm 4 giọt thuốc thử C, đóng cuvet thủy tinh một lần nữa và lắc nhẹ.
 7. Sau 3 phút nữa của thời gian phát triển, mở cuvette thử nghiệm và đặt nó lên các vòng tròn màu trắng của thẻ màu nitrat và so sánh nó với các trường màu đối lập theo điều kiện ánh sáng ban ngày. Để làm điều này, nhìn vào cuvette mở từ trên cao. Di chuyển mẫu trên thẻ màu cho đến khi cuvette và trường màu khớp chính xác. Nếu màu sắc không khớp chính xác, giá trị trung gian có thể được ước tính.
 8. Đọc giá trị nitrat đo được trong trường màu có liên quan. Sửa kết quả nếu cần thiết.
 9. Rửa sạch cuvette thủy tinh và ống tiêm thật kỹ bằng nước máy sau quá trình đo.