AQUAEXCEL AE-FR / L04 và AE-FR / L05 là các bộ lọc đa chức năng có tác dụng làm giảm lượng NO2 NO3 PO4 có trong bể cá Coralline.

Sản phẩm được đặt trong cát, dưới dạng bộ lọc cát lún, chất hấp phụ phốt phát hoặc than hoạt tính và bộ lọc tích hợp khác.

Thông số kỹ thuật

Aqua Excel AE-FR / 04:

  • Kích thước bộ lọc: 160x145x420mm
  • Đường kính buồng phản ứng: 80mm
  • Thích hợp cho bể cá: 800L
  • Máy bơm nước: AE-1600
  • Có thể chứa được tối đa 300g cát (đã được trang bị) hoặc chất hấp phụ phốt phát (NP bean 500g) hoặc than hoạt tính.

Aqua Excel AE-FR / 05:

  • Kích thước bộ lọc: 215x160x470mm
  • Đường kính buồng phản ứng: 120mm
  • Máy bơm nước: AE-2200
  • Thích hợp cho bể cá: 1500L
  • Có thể chứa được tối đa 600g cát (đã được trang bị) hoặc chất hấp phụ phốt phát (NP bean 1000g) hoặc than hoạt tính.
Bài viết liên quan

Thiết bị đo độ mặn, nhiệt độ của nước biển HI98319

BÚT ĐO ĐỘ MẶN/NHIỆT ĐỘ HI98319 là thiết bị kiểm tra độ mặn kỹ thuật số được thiết kế dành riêng cho bể cá nước mặn và hiển thị kết quả theo phần nghìn (ppt), Đơn vị độ mặn thực tế (PSU) hoặc trọng lượng riêng (SG). Máy thử không thấm nước này sử dụng

[Chi tiết..]