Sản phẩm

 • Còn hàng

  2.950.000

  KORALLEN-ZUCHT ZEOBAK- vi sinh cho bể cá cảnh biển 100ml

  ZEObak là giải pháp hỗ trợ vô cùng hữu hiệu trong việc đảm bảo  sự khỏe manh, cân bằng và hiệu quả cho những vi khuẩn có lợi trong bể.
  2.950.000
 • Còn hàng

  420.000

  THUỐC TRỊ GIUN VÀ SÁN FLATWORM EXIT SALIFERT

  Trong bể cá thường xuất hiện một sô loại giun sán gây hại cho san, thậm chí khi chúng đã chết, cơ thể chúng vẫn tiết ra các chất gây…
  420.000
 • nhíp gắp

  Còn hàng

  450.000

  Nhíp gắp san hô Carbon Fiber Tweezers – Vatsocean

  Nhíp gắp cho hồ cá cảnh biển có phần thân được làm từ Carbon chất lượng cao, trọng lượng nhẹ nhưng có thể nâng được các vật nặng trong bể…
  450.000
 • Còn hàng

  16.000

  Nối chuyển bậc 50mm/32mm Sanking

  Nối chuyển bậc 50mm/32mm Sanking
  16.000
 • Còn hàng

  16.000

  Nối chuyển bậc 50mm/40mm Sanking

  Nối chuyển bậc 50mm/40mm Sanking
  16.000
 • Còn hàng

  16.000

  Nối chuyển bậc 50mm/25mm Sanking

  Nối chuyển bậc 50mm/25mm Sanking
  16.000
 • Còn hàng

  16.000

  Nối chuyển bậc 50mm/20mm Sanking

  Nối chuyển bậc 50mm/20mm Sanking
  16.000
 • Còn hàng

  14.000

  Nối chuyển bậc 40mm/32mm Sanking

  Nối chuyển bậc 40mm/32mm Sanking
  14.000
 • Còn hàng

  14.000

  Nối chuyển bậc 40mm/25mm Sanking

  Nối chuyển bậc 40mm/25mm Sanking
  14.000
 • Còn hàng

  14.000

  Nối chuyển bậc 40mm/20mm Sanking

  Nối chuyển bậc 40mm/20mm Sanking
  14.000
 • Còn hàng

  10.000

  Nối chuyển bậc 32mm/25mm Sanking

  Nối chuyển bậc 32mm/25mm Sanking
  10.000
 • Còn hàng

  10.000

  Nối chuyển bậc 32mm/20mm Sanking

  Nối chuyển bậc 32mm/20mm Sanking
  10.000
 • Còn hàng

  7.000

  Nối chuyển bậc 25mm/20mm Sanking

  Nối chuyển bậc 25mm/20mm Sanking
  7.000
 • Còn hàng

  50.000

  Reducing Coupling khớp nối chuyển bậc 50mm/20mm Sanking

  Reducing Coupling khớp nối chuyển bậc 50mm/20mm Sanking
  50.000
 • Còn hàng

  50.000

  Reducing Coupling khớp nối chuyển bậc 50mm/25mm Sanking

  Reducing Coupling khớp nối chuyển bậc 50mm/25mm Sanking
  50.000
 • Còn hàng

  50.000

  Reducing Coupling khớp nối chuyển bậc 50mm/32mm Sanking

  Reducing Coupling khớp nối chuyển bậc 50mm/32mm Sanking
  50.000