KORALLEN-ZUCHT SPONGE POWER 250ML

Mã sản phẩm: korallen-zucht-sponge-power-250ml

Sponge Power tăng cường sự phát triển của các loài như bọt biển, nghêu Tridacna và mực biển. Sự tăng trưởng giúp các sinh vật này xử lý một lượng nước bể lớn hơn và dẫn đến chất lượng nước tăng lên.

Còn hàng

2.160.000

Số lượng:

Sponge Power tăng cường sự phát triển của các loài như bọt biển, nghêu tridacna và mực. Sự tăng trưởng giúp các sinh vật này xử lý một lượng nước bể lớn hơn. San hô SPS nhìn thấy màu sắc đều tăng lên, sáng màu, phát triển tốt.

  • Tăng tính đa dạng sinh học và động vật
  • Tăng cường tiềm năng tăng trưởng của san hô SPS
  • Cải tiến màu tím trong san hô SPS
  • Cải thiện mở rộng polyp với việc sử dụng thường xuyên
  • Có thể được sử dụng với ZEOvit
  • Hỗ trợ tái sinh nhanh chóng trong san hô mới bị hỏng
  • Hỗ trợ tăng cường xử lý nước và cuối cùng là chất lượng nước

 

Liều lượng đề xuất: 1-3 giọt / 25 gallon hàng ngày