KORALLEN-ZUCHT CORAL SYSTEM COMPONENT 2 500ML

Mã sản phẩm: korallen-zucht-coral-system-component-2-500ml

Kích thích màu sắc đỏ, hồng, tím cho san hô!

Còn hàng

720.000 650.000

Số lượng:

Chứa – Natri, Boron, Brom, Strontium, Flourine

  • Tăng cường mở rộng polyp
  • Thúc đẩy sự ủy thác cơ sở nhanh hơn và mạnh hơn
  • Tăng cường màu đỏ
  • Tăng cường màu hồng
  • Tăng cường màu tím

Hệ thống dễ sử dụng sẽ dẫn đến sự tăng trưởng và màu sắc đặc biệt trong khi cung cấp các yếu tố và hợp chất thiết yếu mà san hô của bạn cần để duy trì sức khỏe tốt. Hệ thống biên dịch một loạt các nguyên tố vi lượng và các hợp chất hữu cơ để trợ giúp các chức năng tế bào quan trọng cho phép san hô của bạn tạo ra màu sắc và khối lượng tuyệt vời. Hệ thống các thành phần Coral có thể được sử dụng riêng lẻ, tuy nhiên kết quả tốt nhất sẽ được chú ý khi toàn bộ hệ thống được sử dụng.

Hướng dẫn – Liều 5 ml cho mỗi 100l nước mỗi tuần một lần.