Chuyển khoản ngân hàng

Khi nhấn chọn phương thức thanh toán này, quý khách vui lòng xem thông tin tài khoản ngân hàng bên dưới vài thực hiện giao dịch tại ngân hàng. Ví dụ vị trí tài khoản ngân hàng và thực hiện giao dịch tại ngân hàng.

- Thông tin tài khoản: 

0691000390572 - Lê Bá Cường - Vietcombank - chi nhánh Hà Nội.

hoặc 

19032703993028 - Lê Bá Cường - Techcombank - chi nhánh Hà Nội.